Custom-built aggregaten

Het bouwen van geluidgedempte aggregaten is specialistisch werk. De Wit Aggregaten heeft meer dan 30 jaar ervaring in het geluidgedempt maken van aggregaten en wij hebben dan ook meerdere concepten ontwikkelt voor het zo stil mogelijk maken van onze sets. Daarnaast bouwen wij ook op specificatie van de klant custom-built aggregaten voor inbouw in voertuigen of machines. In overleg met de klant worden de mogelijkheden bekeken in geval van beperkende voorwaarden, zoals afmetingen, gewicht en natuurlijk de kosten. Het terugdringen van de geluidsdruk hangt met name af van de beschikbare ruimte in de omkasting en de gebruikte materialen. Wij besteden vooral aandacht aan degelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, bedrijfszekerheid en functionaliteit van onze sets.  De kwaliteit van onze aggregaten betaalt zich daarmee op langere termijn altijd terug. De Wit Aggregaten bouwt met nagenoeg alle grote merken motoren en generatoren, zodat we in dat opzicht onafhankelijk en flexibel kunnen zijn en daardoor optimaal op de wensen van de klant kunnen inspelen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search